Klagomål hantering

I denna praxis tar vi klagomål på största allvar och försöka se till att alla våra patienter är nöjda med sina erfarenheter av vår service. Vårt mål är att svara på alla patientens oro i ett känsligt sätt.

 

Vår Klagomålsansvarig är Kate Wingrove, som är den första kontaktpunkten vid klagomål, hon förbinder sig att svara på någon patient oro i tid och är alltid tillgänglig via telefon på 031-47 95 25 eller via någon medlem av personalen.

 

© 2019 VF Tandläkarna