Käkproblem / smärta
image0-2.jpg


Smärta och käkfunktionsstörningar är vanligt förekommande stressrelaterade problem, som kan leda till huvud- och ansiktssmärta och käkledsljud, samt leda till ökat tandslitage.
Vår specialist kan hjälpa Dig och erbjuda individuellt anpassade behandlingar.

 

Sömnapné beror på korta, upprepade andningsuppehåll under sömnen. Tecken på sömnapné kan vara snarkning, dagtrötthet, dålig sömn, morgonhuvudvärk, muntorrhet och obehag från svalget på morgonen. Vid misstanke om sömnapné görs en utredning hos läkare innefattande nattlig mätning av andningsrörelser, blodets syresättning och kroppsläge.

En vanlig behandling vid lätt och måttlig sömnapné är en individuellt anpassad antiapnébettskena, som vår specialist kan utföra.

© 2019 VF Tandläkarna