1/3

Du är bara ett klick bort från den mest fantastiska leende.

Handla om

 

Cambridge Dental Group bildades 2003 genom en sammanslagning av två mycket väl etablerade privata tandvårdskliniker i Cambridge: Charnock House Cosmetic Private Dental Practice och Emmanuel Road Specialist Private Dental Practice, vilket alla aspekter av avancerad privat tandvård under ett tak.

 
Livssyn

 

"Vår Practice protokollet är att skapa en modell tjänst i klinisk effektivitet. Vi strävar efter att de högsta kliniska, vård och finansiella normer, främja öppenhet och bästa praxis."
Miljö

 

Vårt miljö ethos:

 

  • Vi använder biologiskt nedbrytbara material från förnybara källor i möjligaste mån.

  • Vi övergav användningen av kvicksilver i 1993 och kan göra anspråk på erfarenhet och kompetens inom användningen av alternativa material.

  • Vi är flitiga i kontrollen av korsinfektion, främst genom användning av högtrycks termisk vakuum och enzymbaserade behandlingar.

  • State-of-the-art digitala tandröntgen minskar strålning krävs med 75% samtidigt som kvaliteten på upplösning utöver konventionella analoga röntgenbilder.

© 2019 VF Tandläkarna