VF Tandläkarna

Vf Tandläkarna bildades 2003 genom en sammanslagning av två mycket väl etablerad praxis i VF Tandläkarna,  Näverlursgatan 38, 421 44 Västra Frölunda.

 

Livssyn

Vår Practice Protokollet är att skapa en modell tjänst i klinisk effektivitet och effekt för var och en av våra patienter. Vi strävar efter att de högsta kliniska, vård och finansiella normer, främja öppenhet och bästa praxis.

 

Miljö

Vårt miljö ethos:

  • Vi använder biologiskt nedbrytbara material från förnybara källor i möjligaste mån.

  • Vi övergav användningen av kvicksilver i 1993 och kan göra anspråk på erfarenhet och kompetens inom användningen av alternativa material.

  • Vi är flitiga i kontrollen av korsinfektion, främst genom användning av högtrycks termisk vakuum och enzymbaserade behandlingar.

  • State-of-the-art digital röntgen minskar radiaton krävs med 75% samtidigt som kvaliteten på upplösning utöver konventionella analoga röntgenbilder.

 

© 2019 VF Tandläkarna